קול קורא להגשת בקשה לחלל משרדים למשך חצי שנה -  מלאו פרטים עכשיו!

Ashtrom Port for Nonprofits & Social Bussiness 01.08.2021

כחלק מהפעילות השוטפת של Ashtrom Port בתחום החברתי, אנחנו מזמינים בפעם השניה עמותות ועסקים חברתיים, להגיש מועמדות לשימוש במשרדים ללא תשלום לתקופה של חצי שנה במתחם אשר ממוקם בפארק הוד השרון שבו יושבות חברות בינלאומיות מובילות בתחומן.

יש לצרף מסמכים עם הפרטים הבאים:
1. תחום עיסוק
2. מצגת חזון/מטרות ויעדים
3. כמות עובדים בשכר/מתנדבים
4. חלוקת מקורות תקציביים
5. דוחות כספיים לפי הנדרש
* עבור עמותה בלבד- יש להציג אישור ניהול תקין ואישור הכרה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ארגונים ועמותות אשר מעוניינים להגיש בקשה, מתבקשים לשלוח מייל עם המסמכים הנדרשים עד ה-05/09/21 לכתובת המייל – Hello@ashtromport.com .

להבהרות נוספות יש לפנות במייל או בטלפון :0543037811 (ענת)


אותיות הקטנות-
* רק פניות מתאימות תיענינה. תשובות ימסרו עד לתאריך ה-10.10.21
* המשרד המוצע הינו משרד ל-12 אנשים.
* אכלוס המשרדים עתיד להתקיים עד לתאריך 1.11.21
* אשטרום נכסים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים לפי הצורך ו/או לזמן פגישות עם המועמדים הרלוונטיים.
* אשטרום נכסים רשאית להוסיף שלב סינון נוסף במקרה של עומס פניות.
*אשטרום נכסים שומרת לעצמה את הזכות לבחור עמותה אחת על פי ראות עיניה וקריטריונים שהוגדרו על ידה.